پفکی

1        20141117_104806

20141123_132711

 

مدل : پفکی

نوع جنس : تریگالت

قابلیت ارتجاعی بالا

درجه یک با تراکم ۱۵۰

قابلیت استفاده از ترکیب ۲ رنگ

قابل شتسشو در درمای ۳۰ درجه

نکته : ۷ نفره راحتی = ۳ نفره + ۲ نفره + ۱۱ نفره

نکته : ۹ نفره استیل = ۳ نفره + ۱۱۱۱ نفره + ۱۱ صندلی