مخمل گلدار

مبل.

مدل : مخمل گلدار

نوع جنس : مخمل

با تنوع رنگ

قابل شتسشو در درمای ۳۰ درجه

نکته : ۷ نفره راحتی = ۳ نفره + ۲ نفره + ۱۱ نفره = قیمت : ۲۹۰۰۰۰ تومان

نکته : ۹ نفره استیل = ۳ نفره + ۱۱۱۱ نفره + ۱۱ صندلی =  تومان

رنگ بندی و طرح های جدید به زودی